Η Blue Society (Γαλάζια Κοινωνία) θέτει τον ωκεανό στο επίκεντρο της κοινωνίας μας με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας των ανθρώπων. Ο ωκεανός αποτελεί το σύστημα υποστήριξης της ζωής μας στη γη και πρέπει να τον διατηρήσουμε για τις μελλοντικές γενιές. Ο ωκεανός :

 • μας προσφέρει το 50% του οξυγόνου που αναπνέουμε μέσω του φυτοπλαγκτού
 • μας παρέχει νερό, όντας βασικός παράγων στον υδρολογικό κύκλο
 • μας τρέφει, παρέχοντάς μας μια βασική πηγή πρωτεϊνών
 • μας προμηθεύει με πρώτες ύλες, ανόργανα συστατικά και άλλες ουσίες καθημερινής χρήσης
 • μας αναζωογονεί, χαρίζοντάς μας σωματικά και ψυχικά οφέλη
 • μας εμπνέει και εμπλουτίζει τον πολιτισμό μας
 • μας ενώνει, ως φορέας εμπορικών και τηλεπικοινωνιακών ανταλλαγών

Η Blue Society αναγνωρίζει τον ουσιώδη ρόλο που διαδραματίζει ο ωκεανός στις ζωές μας και την ανάγκη μας να διαφυλάξουμε αυτό τον αναντικατάστατο πόρο. Ο ωκεανός έχει τεράστιες δυνατότητες όσον αφορά την κάλυψη των σημερινών και μελλοντικών αναγκών της κοινωνίας μας. Μπορεί να παράσχει τροφή και φροντίδα σε περισσότερους ανθρώπους, να προσφέρει ανανεώσιμη και καθαρή ενέργεια, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να εξασφαλίσει μεγαλύτερη δικαιοσύνη, κ.λπ. Μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και της συμμετοχής των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών, η Blue Society μπορεί να δρομολογήσει καινοτόμες λύσεις και θετικές δράσεις. Η Blue Society βασίζεται στο δυναμικό του ωκεανού για ένα καλύτερο μέλλον.


Στηριζω

Μια βιώσιμη Blue Society που βασίζεται στην καλή διαχείριση των πόρων του ωκεανού. Μια καινοτόμοBlue Society, μέσω της συνεργασίας μεταξύ ερευνητών και επιχειρηματιών. Μια ενημερωμένη Blue Society, παρέχοντας εκπαίδευση σχετικά με τη σημασία του ωκεανού για τις ζωές μας. Μια ενεργό Blue Society που βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών, των ενδιαφερόμενων μερών και των φορέων λήψης αποφάσεων.

Καλω

Τις σχετικές πολιτικές αρχές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη :

 • Να προωθούν τη διεπιστημονική έρευνα και την τεχνολογική καινοτομία που βασίζεται στο δυναμικό του ωκεανού
 • Να στηρίζουν περισσότερες προσπάθειες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερόμενων μερών και των φορέων λήψης αποφάσεων
 • Να διαβουλεύονται και να συνεργάζονται με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πολίτες για ζητήματα σχετικά με τον ωκεανό
 • Να προάγουν τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των πόρων του ωκεανού
 • Να προωθούν την αποδοτικότερη διακυβέρνηση του ωκεανού μέσω σαφώς καθορισμένων και ειδικών για τον σκοπό αυτό αρχών λήψης αποφάσεων και σαφών διεθνών κανονισμών

Δεσμευομαι

ταυτότητα

* : απαιτούμενα πεδία