De Blue Society (de ‘Blauwe Maatschappij’) plaatst de Oceaan in het hart van onze samenleving, met het oog op duurzame ontwikkeling en menselijk welzijn. De Oceaan is het levensondersteunende systeem op aarde, dat we in stand moeten houden voor toekomstige generaties. De Oceaan :

 • levertvia fytoplankton 50% van de zuurstof die we inademen;
 • geeft ons water en speelt een sleutelrol in de watercyclus;
 • voedt ons, door ons van een essentiële bron van eiwitten te voorzien;
 • levert grondstoffen, mineralen en andere materialen die we dagelijks gebruiken;
 • revitaliseert ons, door zijn fysieke en psychologische voordelen;
 • inspireert ons en verrijkt onze culturen;
 • brengt ons, bij elkaar als een instrument voor handelsuitwisselingen en telecommunicatie.

Blue Society erkent de essentiële rol van de Oceaan in ons leven en onze behoefte om deze onvervangbare hulpbron te bewaren. De Oceaan biedt een zee van mogelijkheden om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige behoeften in onze samenleving. Zij kan voor meer mensen zorgen en voedsel verschaffen, duurzame en schone energie leveren, jobs genereren, voor meer gelijkheid zorgen, enz. Door onze kennis te delen en burgers en belanghebbenden te engageren, kan de Blue Society de aanzet geven tot vernieuwende oplossingen en positieve acties. Blue Society vertrouwt op het potentieel van de Oceaan voor een betere toekomst.


Ik steun

Enn duurzame Blue Society, gebaseerd op een goed beheer van de hulpbronnen van de Oceaan. Enn vernieuwende Blue Society, door samenwerking met onderzoekers en ondernemers. Enn geïnformeerde Blue Society, die kennis overdraagt over het belang van de Oceaan in ons leven. Enn geëngageerde Blue Society, gebouwd op de deelname van burgers, belanghebbenden en besluitvormers.

Ik vraag

De desbetreffende politieke overheden en alle belanghebbenden :

 • Multidisciplinair onderzoek en technologische innovatie te stimuleren gebaseerd op het potentieel van de Oceaan
 • Alle belanghebbenden en burgers te raadplegen over, en met hen samen te werken rond oceaangerelateerde kwesties
 • Duurzaam beheer van de Oceaan en zijn hulpbronnen te bevorderen
 • Een efficiënter beheer van de Oceaan aan te moedigen door middel van duidelijk afgelijnde en krachtdadige overheden, en een heldere internationale regelgeving
 • Voorlichtings- en sensibiliseringsacties te ondersteunen voor iedereen, inclusief belanghebbenden en besluitvormers

Ik verbind me ertoe

identiteit

* : Verplichte velden