Blue Society (det blå samfunnet) stiller havet i hjertet av samfunnet vårt for å oppnå bærekraftig utvikling og velferd for mennesker.
Havet er forsyningssystemet for liv på jorden og vi må bevare det for fremtidige generasjoner. Havet:

 • gir oss 50 % av oksygenet vi puster via planteplankton
 • gir oss vann, et nøkkelelement i vannsyklusen
 • gir oss mat, noe som gir en uunnværlig proteinkilde
 • gir oss råvarer, minerer og andre stoffer vi bruker daglig
 • gjenoppbygger oss og gir fysiske og psykologiske fordeler
 • inspirerer oss og beriker kulturen vår
 • forener oss, som formidler for handel og telekommunikasjon

Blue Society anerkjenner den uunnværlige rollen havet har i livene våre og behovet vårt for å bevare denne uerstattelige ressursen. Havet har enorme muligheter til å dekke samfunnets nåværende og fremtidige behov. Det kan gi mat til og ta vare på mennesker, gi fornybar og ren energi, skape jobber, skape mer eiendom, osv. Ved å dele kunnskapen og involvere borgere og interessenter, kan Blue Society starte innovative løsninger og positive handlinger. Blue Society er avhengig av potensialet havet gir for en bedre fremtid.


Jeg støtter

Et bærekraftig Blue Society, basert på god håndtering av havressurser. Et innovativtBlue Society, gjennom samarbeid mellom forskere og entreprenører. Et informertBlue Society, som gir opplysning om viktigheten havet har i livene våre. Et engasjertBlue Society, basert på deltakelse fra borgere, interessenter og beslutningstakere.

Jeg ber

De relevante politiske mynighetene og alle interessenter om å :

 • Støtte tverrfaglig forskning og teknologisk innovasjon basert på havets potensiale
 • Rådføre seg med og samarbeide med alle interessenter og borgere når det gjelder havrelaterte emner
 • Fostre bærekraftig administrering av havets miljø og ressurser
 • Fremme mer effektiv styring av havet gjennom tydelig identifiserte og engasjerte beslutningstakende myndigheter og tydelige internasjonale bestemmelser
 • Støtte mer innsats innen utdanning og bevissthet for alle, inkludert interessenter og beslutningstakere

Jeg forplikter meg

Identitet

* : Obligatoriske felt