Blue Society (ett havsvänligt samhälle) lyfter fram havet som det viktigaste i vårt samhälle för hållbar utveckling och människors välbefinnande.
Havet är vårt livsuppehållande system på jorden och vi måste bevara det för kommande generationer. Havet :

 • förser oss med 50 % av syret i luften, vilket produceras av växtplankton
 • ger oss vatten och är den viktigaste delen i vattencykeln
 • ger oss mat, erbjuder en viktig proteinkälla
 • förser oss med råvaror, mineraler och andra ämnen som vi använder dagligen
 • håller oss, vid liv tack vare dess fysiska och psykologiska fördelar
 • inspirerar oss och berikar våra kulturer
 • förenar oss, som nyckeln i handels- och telekommunikationsutbyte

Blue Society vet vilken viktig roll havet spelar för våra liv och vårt behov av att bevara den oersättliga resursen. Havet besitter enorma möjligheter för att kunna möta samhällets nuvarande och framtida behov. Det kan ge oss mat och ta hand om fler människor, förse oss med förnybar och ren energi, skapa arbetstillfällen, generera i mer kapital, etc. Genom att dela kunskap och engagera invånare och intressenter kan Blue Society påbörja innovativa lösningar och positiva åtgärder. Blue Society förlitar sig på den potential som havet har för en bättre framtid.


Jag stödjer

Ett hållbart Blue Society som bygger på god förvaltning av havets resurser. Ett innovativt Blue Society med hjälp av samarbete mellan forskare och företagare. Ett välinformerat Blue Society som utbildar oss om vilken viktig inverkan havet har på våra liv. Ett engagerat Blue Society som grundar sig på delaktighet från invånare, intressenter och beslutsfattare.

Jag ber

De relevanta politiska myndigheterna och alla berörda parter att :

 • Gynna tvärvetenskaplig forskning och teknisk innovation som grundar sig på havets potential
 • Stödja mer utbildnings- och informationsinsatser för alla, inklusive intressenter och beslutsfattare
 • Rådfråga och samarbeta med alla berörda parter och medborgare angående havsrelaterade frågor
 • Stödja en hållbar förvaltning av havsmiljön och dess resurser
 • Främja effektivare förvaltning av havet med hjälp av tydligt identifierade och engagerade beslutsfattande myndigheter och genom tydliga internationella regler

Jag garanterar

Identitet

* : Obligatoriska fält